Møte med Svenska Noonanföreningen september 2017


I slutten av september 2017 var to representater fra Noonanforeningens styre, leder Vemund Kjørsvik og styremedlem Edvin Slåttelid, i Gøteborg for å møte styret i den Svenska Noonanföreningen, med blant annet leder Pi Tufvesson Cohen. Hensikten med dette møtet var å se om det var mulig å få til et samarbeid på tvers av landegrensene.

Det ble et hyggelig møte, både faglig og sosialt, og det ble utvekslet informasjon om driften av de to foreningene i Norge og Sverige. Styret i Sverige uttrykte misunnelse rundt de norske tildelingene fra den norske stat. De selv må søke forskjellige stiftelser, fond og legat etter midler for å drifte sin forening. Svenska Noonanföreningen driver mye med samme type aktiviteter som Noonanforeningen, men de gjør stort sett alt i løpet av en leir som foregår på sommeren i Sverige. Reise til syden har de dessverre ikke mulighet til.

Informasjon er Svenska Noonanföreningen dyktig på. De har en hjemmeside, www.noonan.nu, en Facebook-side, www.facebook.com/Noonanforeningen/ og de sender ut 4 utgaver av «Noonan Nytt» i året. De har også fått laget en film om Noonan syndrom.

I løpet av møtet ble to representanter fra Svenska Noonanföreningen invitert til likepersonsamlingen på Hotell Olavsgård 17. – 19. november 2017, noe de har takket ja til. På Olavsgård vil det være mulig å utveksle informasjon med de svenske representantene. Andre veien ble familier fra Norge invitert til å delta på den svenske leiren sommeren 2018, som visstnok vil foregå sør i Sverige. Informasjon om dette kommer senere.

Det ble bestemt fra begge hold at man ikke skal gå for fort frem i samarbeidet mellom foreningene, men det var et klart ønske om et samarbeid. De to invitasjonene, en fra hver side, er et rolig start på et forhåpentligvis godt samarbeid.