Referat årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023 ble avholdt på Hotel Olavsgaard 18. mars 2023, samtidig med likepersonssamlingen foreningen arrangerer. Referatet fra årsmøtet finnes ved å følge denne linken: Referat fra årsmøtet.

Referat årsmøtet 2023 Read More »