noonadmin


Noonanforeningen vil herved invitere til et kombinert årsmøte og likepersonsamling på Quality hotel Olavsgaard, som ligger mellom Gardermoen […]

Årsmøtet 2023 og likepersonsamlingEtter at styreleder i foreningen fikk spørsmål rundt paraidrett (også kalt handikapidrett), var det naturlig å tenke at […]

Noonan syndrom og paraidrett
Personer med Noonan syndrom har rett til støtte til tannbehandling. Diagnosen ligger inne på Helfos a-liste over diagnoser […]

Støtte til tannbehandlingI år vil likepersonseminaret avholdes 16. – 18. november 2018 på Quality Hotel Olavsgaard. Program kommer senere. Egenandelen […]

Likepersonseminar


Årsmøte i Noonanforeningen Scandic Hotel, Gardermoen 9.-11.3.18, 24 medlemmer tilstede. Sak 1. Valg av ordstyrer Vemund Kjørsvik foreslått. […]

Referat fra årsmøtet 2018