Sommerleir

Formålet med sommerleir er å gi familier med barn som har Noonan syndrom muligheten til å treffe andre i samme situasjon. Spesielt for barn med en sjelden diagnose er det viktig å møte andre som har samme diagnosen siden de ofte er alene med sin diagnose i lokalmiljøet. Noonanforeningen søker derfor Bufdir hvert år om støtte til sommerleir for barn.

Aldersgrensen for å motta støtte fra foreningen til sommerleir er 0 – 26 år (Regelverket for tildeling av støtte). Det er egenandel på sommerleiren.


I år arrangerer vi tur til Hunderfossen Familiepark for barn og unge med Noonan Syndrom. Målgruppen er 0-26 år. Vi har ordnet med overnatting på Scandic Lillehammer Hotel. Dette hotellet ligger bare 900 meter fra Lillehammer jernbanestasjon, og har spa-senter med badstue og både innendørs- og utendørsbasseng. En stor privat […]

Ny dato! Noonanforeningens sommerleir i 2019.