Referat fra årsmøtet 2018

Årsmøte i Noonanforeningen Scandic Hotel, Gardermoen 9.-11.3.18, 24 medlemmer tilstede. Sak 1. Valg av ordstyrer Vemund Kjørsvik foreslått. Vedtak: Ingen protester eller innsigelser dermed vedtatt. Sak 2,3,4. Valg av referent, 2 til å (signere) godkjenne referatet, 2 til tellekorps. Grethe Dalgrav foreslått som referent Stig og Heidi foreslått til å signere referatet Laila og Stein […]

Referat fra årsmøtet 2018 Read More »