Personvernerklæring Noonanforeningen

Denne personvernerklæringen gjelder for brukere av nettsiden til Noonanforeningen, samt for medlemmer av Noonanforeningen.

Noonanforeningen er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn fra denne nettsiden.

Informasjon som lagres av Noonanforeningen

Noonanforeningen samler inn informasjon fra medlemmer, som for eksempel:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefon
  • Epost-adresse
  • Fødselsår på medlemmer
  • Om medlemmet har diagnosen eller ikke
  • Familierelasjoner
  • roller et medlem har i Noonanforeningen utover ordinært medlemskap (inkl. verv).

Opplysningene samles inn via å tegne medlemskap, og det er frivillig å oppgi informasjon i disse tilfellene. I de tilfeller det er manglende opplysninger kan så kan det medføre at Noonanforeningen ikke kan gi medlemskap.

Noonanforeningen samler ikke inn personopplysninger som fødsels- og personnummer fra nettsidens besøkende.

Formål med innhenting av informasjon

Formålet med informasjonen som hentes inn er å kunne administrere medlemskap, betalinger og å kunne gi rett tilbud til rett gruppe medlemmer. Medlemsopplysninger lagres i 2 år etter medlemskapet opphører

Hvordan informasjon lagres

Informasjon lagres i foreningens medlemsregister.

Hvordan få slettet informasjon

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Noonanforeningen direkte.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Informasjon gjennom webanalyse og informasjonskapsler via Awstats

Noonanforeningen bruker analyseverktøyet Google Analytics for analyse av brukeratferd på denne nettsiden.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett, som for eksempel hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Noonanforeningen bruker Google Analytics som igjen benytter sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google.

Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Informasjon via sosiale media, nettside og Facebook

Det er mulig for alle å kommentere på innlegg på Noonanforeningens lukkede Facebook-side. Her vil navn og profil fra avsenderen fremkomme for alle som har tilgang til Facebook-siden.

Medlemmer vil kun etter samtykke bli brukt i profilering av foreningen, dette kan være i forbindelse med kurs eller reiser. Profilering vil både kunne skje på foreningens hjemmeside og Facebook-side.

Du kan på ethvert tidspunkt trekke samtykke tilbake og kreve sletting av bilder. Navn, plassering og sted vil kunne fremkomme under bilder. Publisering av bilder av mindreårige under 16 år skal ikke skje med mindre skriftlig samtykke fra en foresatt foreligger, samtykke kan trekkes tilbake og bilde kreves slettet. Foresatte kan også kreve sletting av profilering av mindreårige over 16 år, til tross for at samtykke fra den mindreårige er gitt.

Rettigheter

Som medlem har du rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, samt måten disse behandles på. Du har krav på svar innen en måned fra kravet fremsettes. Kravet må fremsettes skriftlig og signert. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke dette samtykket tilbake.

Dersom du mener at Noonanforeningen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til gjeldende regelverk, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Noonanforeningens styre er ansvarlig for foreningens håndtering av personopplysninger.

 

Skroll til toppen