Likeperson ungdom

Likeperson ungdom er en tur for ungdom mellom 15 og 26 år. Det er viktig å møtes for å kunne utveksle erfaringer, skape vennskap og se at det finnes flere i samme situasjon. Det er også meningen at ungdommene skal oppleve mestring ved at de får oppgaver tilpasset deres nivå.

Ungdommene får før turen i oppgave å undersøke hva de ønsker å se/gjøre på stedet man reiser til. De må også lage et overslag av kostnaden for det de ønsker å se/gjøre.

Det vil være en egenandel for turen.