Likeperson ungdom

Likeperson ungdom er en tur for ungdom mellom 15 og 26 år. Det er viktig å møtes for å kunne utveksle erfaringer, skape vennskap og se at det finnes flere i samme situasjon. Det er også meningen at ungdommene skal oppleve mestring ved at de får oppgaver tilpasset deres nivå.

Ungdommene får før turen i oppgave å undersøke hva de ønsker å se/gjøre på stedet man reiser til. De må også lage et overslag av kostnaden for det de ønsker å se/gjøre.

Det vil være en egenandel for turen.


Har du lyst til å være med Noonanforeningen på ungdomstur til høsten? Vi legger opp til tur i oktober. Vi vurderer langhelg (maks 5 overnattinger) enten i overgang uke 40/41 eller i uke 41 da det er stor ulikhet i når de ulike landsdelene har høstferie. Dersom du er født […]

Vil du være med på ungdomsturen 2020


Har du lyst til å være med på Noonanforeningens likemannstur for ungdom? Du som er født mellom 1993 og 2004 kan være med oss på tur til høsten. Vi planlegger å reise i slutten av uke 40 (høstferie på Østlandet og Nord-Norge) og komme tilbake i starten av uke 41 […]

Vil du være med på ungdomsturen 2019?