Kort undersøkelse for voksne

Kjære Ung Face IT referansegruppe

Vi er veldig glade for at din brukerforening er representert i Ung Face IT studien. Senter for sjeldne diagnoser jobber for tiden med en søknad om forskningsmidler for et nytt prosjekt, der vi ønsker å oversette og prøve ut et annet nettbasert selvhjelpsprogram, Face IT, som er voksenversjonen til Ung Face IT. Vi tror at Face IT kan styrke mestring og redusere sosial usikkerhet hos voksne som synes det er utfordrende å leve med et utseende som andre kan legge merke til. Derfor ønsker vi å oversette Face IT til norsk og undersøke om selvhjelpsprogrammet kan være til hjelp og støtte i hverdagen.

For å vurdere interessen for en slik studie ønsker vi voksne deltakere til å svare på en kort undersøkelse.

Vi håper voksne brukere i din forening vil svare anonymt på to korte spørsmål, slik at vi kan vurdere interessen for en slik studie. Dersom vi får mange svar, vil dette styrke forskningssøknaden!

Undersøkelsen tar mindre enn ett minutt.

Her er direkte lenke til spørreundersøkelsen. Denne kan legges ut på Facebook eller på foreningen nettsider – eller sendes medlemmer direkte:

https://nettskjema.no/a/336728#/page/1

Skroll til toppen