Styremøte 26.10.17

Telefonstyremøte Noonanforeningen 26.10.17.

Tilstede: Vemund, Einar, Edvin, Bjørn og Grethe

  1. Rapportering til Bufdir. 10.11.17

Edvin sender søknad til Bufdir, revisor må signere regnskapet som ligger til grunn for søknad.

Styret har allerede godkjent regnskap, Edvin sjekker at alt er i orden i forbindelse med underskrifter.

  1. Tilskudd for neste år v/ Vemund:

Likepersontur må foregå i Norge for å bli godkjent. Turen må ledes av en likeperson, som må ha gjennomgått opplæring og skrevet under på kontrakt. Foreningen får 60 poeng for hver likeperson. Vemund har funnet et kurs som eventuelt kan gjennomføres på Olavsgaard. Aktuelle personer blir forespurt.

Rapporteringen til Bufdir er i orden.

  1. Frambu:

Ønske fra Frambu om at en fra foreningen stiller som kurskontakt ved Noonankurset for små barn og voksne 5. – 9. mars 2018. Arbeidstid vil være fra kl. 15.30-22.30. Frambu kan stille med kost og losji, og lønnen er kr. 1350,- pr. kveld. Kontaktpersonen skal være bindeledd mellom Frambu og kursdeltagerne, og det er utarbeidet egne retningslinjer for kurskontakten.

Vemund tar kontakt med Frambu for å utsette svarfristen til 20.11.17.

  1. Informasjonsmøte med Bufdir på nett angående tildelingskriterier for statsstøtte. Edvin har vært tilstede tidligere, og stiller derfor ikke i år. Det vil være mulighet for å sende spørsmål på epost under møte. Vemund sender epost med informasjon om informasjonsmøtet til styremedlemmene.

 

  1. Italia 2018: Grethe sender Vemund noen ord om turen som legges ut på hjemmesiden og Facebook-gruppen.

 

  1. Sommerleir 2018:
    Hunderfossen 16.-19.8.18 eller helgen før, Edvin får avklaring ang dato og legger det ut på hjemmesiden og Facebook-gruppen

 

  1. Ønske om å legge ut referat fra styremøtene på hjemmesiden og Facebook-gruppen.

Neste styremøte søndag 19.11 kl. 10-14. Grethe booker rom på Olavsgaard.

 

Referat

26.10.17 Grethe Dalgrav

Skroll til toppen