Innkalling til årsmøte i Noonanforeningen for 2018

Noonanforeningen ønsker med dette sine medlemmer velkommen til årsmøte ved hotell Scandic Gardermoen 9. – 11. mars 2018. Saksliste vil legges ut på hjemmesiden og på Facebook-gruppen 9. februar 2018. Shuttlebuss fra Gardermoen flyplass har nummer S22.

Hvis du har en sak du ønsker å ta opp på årsmøtet kan dette sendes til styret på epostadresse noonan@noonan.no. Beskriv saken du ønsker å ta opp, og skriv gjerne forslag til vedtak. Frist for innsending av saker er satt til 2. mars 2018.

Styret i Noonanforeningen mener at alle medlemmene skal ha lik sjanse til å være med å bestemme i foreningens høyeste organ og vil derfor dekke reise og opphold. Reisen må foregå på rimeligste måte.

Påmelding skjer til Einar Fiksen, epost: einar.fiksen@gmail.com innen 21. februar 2018.

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Valg av to til å signere (godkjenne) referatet
 4. Valg av tellekorps
 5. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 6. Innkomne saker fra medlemmer
 7. Årsberetning – se etterfølgende punkter
  1. Styrets sammensetning
  2. Styremøter
  3. Kurs på Frambu
  4. Likeperson ordinært
  5. Likeperson ungdom
  6. Sommerleir
  7. Brukermøte – Frambu (Einar)
  8. Regnskap 2017 og budsjett 2018 (gjennomgang regneark reiser)
  9. Minnefond-status. (Bente; Elin Merethes minnefond)
 8. Saker fra styret
  1. Vedtekter for Noonanforeningen, revidert
  2. Retningslinjer for likepersonarrangement
  3. Retningslinjer for reisekoordinator
  4. Valgreglement, revidert
  5. Taushetserklæring
  6. Forslag om reisesteder: Velge mellom 3 faste steder å reise til
 9. Styremedlemmers honorar – foreslår samme nivå.
 10. Medlemskontingent- kr.50,-   Foreslår å holde på samme nivå.
 11. Valg
  1. Styreleder
  2. 2 styremedlemmer

På vegne av styret
Vemund Kjørsvik
Leder i Noonanforeningen

Skroll til toppen