Innmelding


I skjemaet under ber vi om forskjellige opplysninger på de personene som meldes inn. Noen av disse opplysningene er foreningen pålagt å samle inn, andre opplysninger er for å kunne informere medlemmene. For å kunne være med på arrangement i regi av Noonanforeningen må man være medlem, dette gjelder også barn.

Velkommen som medlem.

Trykk på antall personer som skal meldes inn i Noonanforeningen. Person nr. 1 blir kontaktperson for gruppen. Kontigent pr. person er kr. 50,- pr. år.