Støtte til tannbehandling

Personer med Noonan syndrom har rett til støtte til tannbehandling. Diagnosen ligger inne på Helfos a-liste over diagnoser som har krav på støtte. Nærmere informasjon finner du på helsenorge.no. Tidligere LEOPARD syndrom står også på listen, men det gjør dessverre ikke Costello og CFC.