Etter at styreleder i foreningen fikk spørsmål rundt paraidrett (også kalt handikapidrett), var det naturlig å tenke at […]

Noonan syndrom og paraidrett
Personer med Noonan syndrom har rett til støtte til tannbehandling. Diagnosen ligger inne på Helfos a-liste over diagnoser […]

Støtte til tannbehandling